TA SVE MO?E DA SE PROMENI ZA 19 MINUTA
Godinama sam pokuavala da protuma?im svoju natalnu kartu (rodjena sam 6. 9.1972. u Beogradu, u 14,35). Devica, podznak Jarac. Nisam ni sumnjala u ta?nost podataka. Ali, neke stvari se nikako nisu uklapale.
Na ?asovima kod Nikole se ?esto dogadjalo da se tuma?enje odredjenog polo?aja iz moje natalne karte ne poklapa sa dogadjajima u mom ?ivotu. Nikola je odmah posumnjao u ta?nost mog vremena rodjenja. Nakon rektifikacije sve je bilo jasnije. Pravo vreme rodjenja je 14,16.
Evo ta sve mo?e da napravi 19 minuta razlike

TA SVE MO?E DA SE PROMENI ZA 19 MINUTA
Godinama sam pokuavala da protuma?im svoju natalnu kartu (rodjena sam 6. 9.1972. u Beogradu, u 14,35). Devica, podznak Jarac. Nisam ni sumnjala u ta?nost podataka. Ali, neke stvari se nikako nisu uklapale.


Na ?asovima kod Nikole se ?esto dogadjalo da se tuma?enje odredjenog polo?aja iz moje natalne karte ne poklapa sa dogadjajima u mom ?ivotu. Nikola je odmah posumnjao u ta?nost mog vremena rodjenja. Nakon rektifikacije sve je bilo jasnije. Pravo vreme rodjenja je 14,16.
Evo ta sve mo?e da napravi 19 minuta razlike.


1. KU?A
Po starom vremenu Ascendent na 4 Jarca
Po novom vremenu Ascendent na 29 Strelca

Podznak Jarac daje sporost, depresije, nepoverljivost, upornost, svuda kasne i sve bitne stvari u ?ivotu im se dogadjaju kasnije nego to je to uobi?ajeno. ?injenica je da svuda sti?em na vreme ili malo ranije, na vreme sam se udala, rodila dete, brzina mi je vrlina, a vrlo sam otvorena prema ljudima, daleko od nepoverljivosti.
Ali, podznak Strelac voli putovanja (treba mi oko 15 minuta da se spakujem ako iskrsne neka prilika), govori strane jezike (ka?u da strani jezik govorim bez akcenta), Fakultet koji sam upisala je japanski jezik (Strelac, strani jezik, a japanski, vladar 1. ku?e u 12., te je to neko daleko inostranstvo). Li?e na strance (ta?no, stranci uglavnom za mene misle da sam zamislite ta, pa Strelac, panjolka). Jo jedan dokaz da sam sigurno podznak Strelac je i to to me suprug zove, pa kako bi druga?ije nego Generale.
Podznak Strelac se ugoji u srednjim godinama. U svojoj 34. godini u roku od 9 meseci, a nisam bila trudna, ugojila sam se 18 kilograma. Pri tom odli?no poznajem tenis, opet Strelac, i pratim sve me?eve.
No, Jupiter (na 28 Strelca) je sada doao skoro u egzaktnu konjukciju sa Ascendentom. Nikola me pita: "Da li si via (Jupiter u Strelcu na Ascendentu- ja) od svih ?ena (28 je stepen Raka) u porodici (opet stepen Raka)?" Visoka sam 1,76m, a sve ?ene u familiji ako dosegnu do 1,65m je uspeh.
Po starom vremenu Vladar 1. ku?e je u 6. ku?i
Po novom vremenu Vladar 1. ku?e je u 12.ku?i

Ko ima vladara 1. ku?e u 6, taj stalno juri za poslom, skuplja ku?ne ljubimce. Hm, pre bi se moglo re?i da posao mene nalazi, a ku?i?i sami krenu za mnom na ulici. Pre ?e biti da je vladar 1. ku?e otiao u 12. Dnevno moram da imam bar 2 sata izolacije, ?ivim na periferiji, a ve? par puta su me zvali da im krstim decu, najbolje sam se ose?ala na Tajlandu, nije mi smetala ni vlaga, ni visoka temperatura, ni monsunske kie, a velika mi je ?elja da ?ivim na moru. Tako?e, na svim fotografijama izgledam kao da spavam, ali iste ne ?elim da prilo?im uz ovaj tekst.
2. KU?A
Po starom vremenu 16 Vodolije
Po novom vremenu 10 Vodolije

16 stepen je stepen Raka, te bi zna?ilo da novac (2. ku?a) troim na majku, stvari za ku?u, te da jedem (2. ku?a) te?nu (Rak) hranu. 10 stepen je stepen Jarca, zato volim da jedem kiseli kupus (Jarac -zimnica), indijsku hranu (Jarac - Indija) i uopte teku (opet Jarac) hranu (2. ku?a). U ?ivotu mi se deavalo da nemam (Jarac) para (2. ku?a), ali znak Vodolije (iznenada) mi uvek nekako to nadoknadi. to vie troim, vie ima
3. KU?A
Po starom vremenu 29 Riba
Po novom vremenu 23 Riba

29 je stepen Lava, te bi dao da vozim (3. ku?a) neki francuski auto, ili auto koji bi bio simbol mo?i.Ali, 3. ku?a opisuje kako ?itamo, mislimo, piemo, vozimo. Stepen Vodolije je doneo da sve to radim vrlo brzo. Stepen Vodolije donosi i stres, te mi saobra?aj (3. ku?a) izaziva stranu nervozu. Ve? i moj klinac govori: Kokoko, ko te u?io da vozi, ?i?a, ubrzaj malo i sli?no. Nije lepo, ali je ja?e od mene.
4. KU?A
Po starom vremenu 2 Bika, vladar 4. ku?e u 7. ku?i
Po novom vremenu 27 Ovna,Vladar 4. ku?e u 8. ku?i

Vladar 4. ku?e u 7. bi doneo da sam do ku?e dola preko mu?a, ali ne, vladar 4. ku?e je u 8., te sam do ku?e dola nasledstvom.
2. stepen je stepen Bika, pa jo i Bik na vrhu 4. ku?e, bi zna?ilo da sam ku?u kupila. Jesam, ali zato to se vladar 4. ku?e, Mars, nalazi na 14. stepenu (opet stepen Bika), ali u 8. ku?i, te sam ku?u kupila od nasledstva.
Ovan na vrhu 4. ku?e je doneo da smo svaki stan renovirali, ruili zidove i zidali nove. Kad bi renoviranje bilo zavreno, nakon odredjenog perioda, dolazilo bi do manjih po?ara (sre?om, bez posledica).
27. stepen je stepen Blizanaca, te je svaki stan u kom smo ?iveli imao ili 2 ulaza, ili 2 stana, a ?ak stanovi koje sam nasledila od oca (vladar Mars je u konjukciji sa Suncem - otac) su stanovi blizanci, potpuno identi?ni, vrata do vrata.
4. ku?a je i moje poreklo, pa je stepen Blizanaca doneo da je moje poreklo dvostruko, tj. dete sam iz meovitog braka.
5. KU?A
Po starom vremenu 25 Bika
Po novom vremenu 21 Bika

Vrh 5. ku?e opisuje moju srednju kolu, te je stepen Strelca (21) doneo da sam zavrila prevodila?ki smer, a ne neki mainski to bi doneo 25. stepen, stepen Ovna.
Peta ku?a je i ku?a dece, te osim to mi je bitno da je dete jelo, da ima para, a i stalno neto pevamo, to sve nosi znak Bika, stepen 21, stepen Strelca je doneo da mi je bitno da dete bude obrazovano, a da li da Vam ka?em da sam detetu kupila reket i upisala ga na tenis. Slu?ajno ili namerno, Ascendent mog deteta je takodje na stepenu Strelca, tj. 9. stepenu, pa je on to sa rado?u prihvatio.
Peta ku?a su i momci sa kojima sam se zabavljala, te su oni kao po pravilu, imali lep glas i lepo pevali, bili korpulentni, uglavnom hedonisti (sve u simbolici Bika), ali im je stepen Strelca dao visinu, bilo je i stranaca, a i jedan koarka. Dok su u tinejdzerskom periodu svi skupljali postere glumaca, ja sam vie volela tenisere (dan danas ne bih imala nita protiv Rafaela Nadala, em je teniser, em ga zovu Bik sa Majorke).

6. KU?A
Po starom vremenu 14 Blizanaca
Po novom vremenu 10 Blizanaca

Tu nije dolo do neke bitne promene, jer mi se u 6. ku?i nalazi Saturn, koji opisuje isto to i 10. stepen, stepen Jarca.
7. KU?A
Po starom vremenu 4 Raka
Po novom vremenu 29 Blizanaca

Ovde ve? dolazi do totalne zabune. Rak na vrhu 7. ku?e pa jo i na 4. stepenu, stepenu Raka, sigurno bi dao mu?a doma?eg porekla. ta se dogadja? Moj prvi mu? je bio stranac.
Znak Blizanaca pokazuje da sam ga upoznala na kra?em putovanju (koji se kasnije odu?ilo), gde ? Vladar Merkur je otiao na 1. stepen Device (zna?i, u vajcarskoj), Merkur je u trigonu sa Jupiterom, te je on stranac, odakle? Merkur je na 1. stepenu (stepen Ovna) te je on vedjanin. Znak Blizanaca pokazuje i da je on od mene mladji 3 godine, 29. stepen (stepen Lava) upoznali smo se u jednom no?nom klubu.
8. KU?A
Po starom vremenu 16 Lava, Mesec na 00 Device
Po novom vremenu 10 Lava, Mesec na 29 Lava

Najbitnija je promena u polo?aju Meseca. Moja majka (Mesec) u 8. ku?i (operacije) je operisala ki?mu (Lav), a ne stomak na ta bi ukazala Devica. Majka (Mesec) mi je prepisala stan (Mesec - stan u konjukciji sa Merkurom - prepisati) koji se nalazio u centru grada (Lav).

9. KU?A

Po starom vremenu 29 Device
Po novom vremenu 23 Device

ta se ovde interesantno dogodilo? Vrh moje 9. ku?e (2. mu?) se poklapa sa Ascendentom mog drugog supruga. On se naravno, 23. stepen je stepen Vodolije, bavi strujom, ali to potvrdjuje i Uran u 9. ku?.A ako se vratimo na 7. ku?u u Blizancima, bavi se automobilima.
?isto da potvrdimo da sistem izvedenih ku?a radi, evo jedne zanimljivosti. 9. ku?a je i 3. ku?a mog prvog mu?a i opisuje njegovog starijeg brata. Tu se nalazi Pluton na 1 Vage, te se njegovom bratu sudilo (Vaga) za silovanje (Pluton, nasilje, i 1. stepen, stepen Ovna, takodje nasilje) devojke (Vaga).
10. KU?A
Po starom vremenu 2 korpiona
Po novom vremenu 27 Vage

?esto me bunila ta 10. ku?a koja opisuje moju majku. Nikakve veze ?ena nema ni sa korpionom, ni sa 2. stepenom, stepenom Bika. Kada je Nikola pitao zato mi se 10. ku?a nalazi na Ascendentu Beograda, bilo mi je jasno. Moja majka je radni vek provela u Skuptini grada Beograda, kao (27. stepen, stepen Blizanaca) sekretarica.
Dalje, moja 10. ku?a je i 4. ku?a mog prvog mu?a i opisuje njegovo poreklo. Stepen Blizanaca donosi da je i on dete iz meovitog braka, i da vodi poreklo sa 2 strane. Ako je Merkur kao vladalac 7. ku?e na 1. stepenu opisao vedsku, Vaga ovoga puta opisuje Veliku Britaniju koja je podznak Vaga.
11. KU?A
Po starom vremenu 25 korpiona
Po novom vremenu 21 korpiona

Poto u 11. ku?i imam Neptun, uglavnom on opisuje moje prijatelje. No, da se vrh 11. ku?e nalazi na 25. stepenu (stepen Ovna), on bi dao prijatelje mukarce, ljude koji se bave sportom ili su agresivni, {to nije ta?no. Moji prijatelji su, mahom, otili u inostranstvo (21. stepen, stepen Strelca)
Sve se neto nadam da ?u da smuvam (Neptun) penziju (11. ku?a) iz inostranstva (Neptun je u Strelcu, inostranstvo, na stepenu Bika, novac, a vrh 11. po?inje na stepenu Strelca). ?ak sam planirala da uplatim neko inostrano penziono osiguranje.

12. KU?A

Po starom vremenu 14 Strelca
Po novom vremenu 10 Strelca

14. stepen je stepen Bika to bi zna?ilo da pred spavanje (12. ku?a)
jedem (stepen Bika). Ali 10. stepen (stepen Jarca) je doneo da dugo ne mogu da zaspim kad legnem, ali kada zaspim onda dugo (Jarac) i spavam. No, poto je Jupiter na samom kraju 12. ku?e i u skoro egzaktnoj konjukciji sa Ascendentom, a vladar 1. ku?e je u 12. ku?i, ja ka?em: "Oj, krevete (12.ku?a), ?udna spravo, pozdravljam te, zdravo, zdravo." Te sam ja (Ascendent) jako sre?na (Jupiter) to idem na spavanje (12. ku?a), a Jupiter na stepenu Raka (28) mi donosi posebne emocije (Rak) prema toj spravi.

Autor : Marija Oluji?


Comments 

 
+12 #5 2010-09-03 20:36
Izuzetno, evo ponovo sam se zainteresovao za astrologiju.

Ovaj i Nikolin tekst (o Den Braunu) su mi dali podstreka da se malo i sam igram sa svojim vremenom rodjenja.

Hvala:
 
 
+8 #4 2010-03-21 16:08
I ja cesto postavljam pitanje koliko je moje vreme rodjenja tacno. A narocito jer mi je Asc na 21` Ovna, sto bi trebalo da daje akciju, kakva jesam bila kao mladja. Poslednjih 10 godina, uprkos tome sto mi majka govori da sam zurila "van" - da se rodim, pasivnost me ubija. Kao sto kazes promena polozaja Meseca i vladara po kucama bi mi olaksao da pronadjem problem, iscrpljujem se da "ga" nadjem i sebe
Da bih bila Riba na Asc, trebala bi veca vremenska razlika, a i moji oziljci na glvai se uklapaju sa sadasnjim Asc.
 
 
+18 #3 Nenad 2010-02-08 16:39
Lepo obrađena tema i još lepše ispisan tekst! Šta ti je Merkur u Devici: temeljno, jasno i precizno!
 
 
+13 #2 indianka 2010-02-06 05:32
"Oj, krevete (12.kuća), čudna spravo, pozdravljam te, zdravo, zdravo."Savršeno!
Evo, ovakvi mene textovi vesele! ....
 
 
+20 #1 2010-01-20 14:26
Lep primer rektifikacije