Džerald Selente - Američki Nostradamus

February 27, 2011 General by Nikola Matic

Džerald Selente je glavni izvršni oficir Instituta za istraživanje trendova (‘Trends Research Institute)’. Poznat je po preciznom predviđanju trendova razvoja i ekonomskih događaja. Predvideo je krah berze 1987. godine, raspad Sovjetskog Saveza, krizu azijskih monetarnih sistema 1997, i podprimarni raspad hipoteka i masivnu devaluaciju dolara.

Deo intervju ameri?kog Nostradamusa, kako novinari navizaju Deralda Selentea:

Najgore tek dolazi

Za Ameriku, ali i za svetsku ekonomiju, tek dolaze teki dani, a potpuni krah moe da se o?ekuje 2012. godine! Ovo tvrdi ugledni Trend risr? institut iz Njujorka.
- Takozvani stimulativni plan, koji se trenutno sprovodi u Americi, ali i u Evropi, dove?e nas do ta?ke bez povratka. tampanje i upumpavanje fantomskog novca bez osnove, izazva?e potpuni krah privrede do 2012. godine. U Americi ?e se ona zvati Obamagedon, a u ostatku sveta najve?a depresija - kategori?an je Selente.

Prvi ?ovek Instituta za istraivanje trendova objanjava da su za aktuelnu svetsku krizu najodgovornije Federalne rezerve (centralna banka) SAD.
- Od ameri?kog kongresa su dobile nezamisliva ovla?enja i tako postale Vaington umesto Vaingtona. Kriza se pojavila jo po?etkom 2000. godine, ali su tada Federalne rezerve, umesto da dozvole bankrot odre?enih banaka i biznismena i tako spasu ekonomiju, upumpale trilione dolara, dozvolile nisku kamatnu stopu i stvorile balon na tritu nekretnina.

Stimulativni plan, po miljenju Selentea, stvori?e takozvanu majku svih balona.
- Upumpavanje novca nastalog od vazduha u propali sistem je kao kada bolesnik pati od hroni?ne i neizle?ive bolesti, a doktor mu daje lekove protiv bolova. Ili, kada se u ve? slupana kola ugra?uju ko?nice. Drugim re?ima, uzaludne mere koje se preduzimaju na momente ?e olakati situaciju, ali ne?e spre?iti neizbeno. Majka svih balona pu?i ?e moda ve? 2011. godine i za razliku od prethodnih, definitivno ?e unititi dravne infrastrukture i ozna?iti kraj do sada poznatih ekonomskih aktivnosti u razvijenom svetu.
Selente upozorava da kada do toga kona?no do?e, na vrhuncu krize moemo da o?ekujemo da ameri?ka vlada povede naciju u neki novi veliki rat.

- Ovakav scenario ne bi bio nikakav presedan i do sada je kroz istoriju vi?en mnogo puta. Ono to se razlikuje je ?injenica da ?e se ratovi u budu?nosti voditi orujem za masovna unitenja.

Tvrdnje pojedinih stru?njaka kako je najgore prolo, Selente vidi kao veliku ironiju, jer su upravo oni i odgovorni za nastanak krize.
- Ljudi zadueni za finansije iz tima Baraka Obame su isti ljudi iz prethodnih administracija, koji su unitili pravila i stvorili krizu. Ne shvataju da ?e nezaposlenost u SAD uskoro da naraste na 25 odsto. Zbog krize, ameri?koj dominaciji na planeti ?e uskoro do?i kraj - zaklju?io je Derald Selente.

Na pitanje ta o?ekuje Srbiju i podru?je Balkana Selente odgovara:
- Naalost, turbulentno vreme nije ostalo za vama, ve? tek dolazi. Kriza ?e naro?ito da pogodi jo nedovoljno razvijene zemlje isto?ne Evrope, a kada para nema na povrinu izlaze i ostali problemi i tenzije. Na Balkanu ?e ponovo do?i do ja?anja ekstremnog nacionalizma. To bi moglo da dovede do novih sukoba, jer se trenutno stanje sa nametnutim dravnim granicama veta?ki odrava. Tako?e, moete i dalje da o?ekujete pritiske od velikih sila, koje ?e eleti da proire, ili zadre uticaj na teritoriji bive Jugoslavije i Balkana.

Derald Selente je za ovu i narednu godinu najavio velike masovne proteste irom SAD,veliku glad ("narod ?e se Boi? vie radoviti hrani nego poklonima"),pa ?ak i pojavu kanibalizma.

Do sada je davao ta?ne prognoze.Da li ?e se taj trend nastaviti?


vie o ovome moete pro?itati na http://www.shtfplan.com/gerald-celente


Derald Selente ro?en je 29.11.1946 (nepoznato vreme ro?enja) ,The Bronx, New York City


Comments 

 
0 #6 2011-05-20 17:25
Jede govna glupi amer
 
 
+4 #5 2011-03-01 04:23
Evo vam adresu njegovog bloga:

http://geraldcelentechannel.blogspot.com/

Covek je genijalac, i verujte to je odlican blog, koji je veoma aktivan sa informacijama.
Svakoga dana videcete mnogo toga...
 
 
+4 #4 balgacs 2011-02-28 18:00
Ovde mozete da cujete njegov najnoviji interview.

http://www.trendsresearch.com/SubscriberArea/gerald-celente-on-the-edge-with-max-keiser-global-insurrection-25
 
 
+2 #3 strelica 2011-02-28 13:32
Joj, kad sam postavila komentar pod #1, Mesec(narod) se boravio na 18.stepenu.... Bice veselo.
 
 
+2 #2 strelica 2011-02-28 13:24
Radi lakseg razumevanja, pisala sam "No comment" zbog kanibalizma i hrana Bozica, zato je pomalo jezivo i tuzno.
 
 
+1 #1 strelica 2011-02-28 06:04
No comment.