Evropa i Mi

October 30, 2010 General by Nikola

Radimo na našu štetu

Jelena KOSANOVIĆ | 30. oktobar 2010. 21:23

Milovan Danojlić, pisac, o iluzijama vezanim za EU, intelektualcima, i destruktivnoj energiji. Evropa je za nas šifra za bežanje od sudbine. Svaka bitanga ima pravo da se naruga Akademiji nauka

- U svetu koji nema alternative nema ni života. Sloboda se potvrđuje upravo u pronalaženju rešenja i alternativa. Treba da se upitamo koliko smo, u postupanju i u mišljenju, slobodni. Koliko mislimo i delamo svojom glavom, a koliko pod prinudom?

Ovako Milovan Danojli?, jedan od naih najistaknutijih pisaca, ali i jedan od retkih srpskih intelektualaca koji se uputa u rizi?an posao promiljanja - gde smo i kojim putem dalje, definie za Novosti po njemu klju?no pitanje sa kojim se danas suo?ava srpsko politi?ko, nacionalno i duhovno bi?e.

* Imate li Vi iz te pomalo izmetene perspektive ?oveka koji ve? godinama ivi u Francuskoj, a koji se kad je u domovini povla?i u rodno selo, neki moda objektivniji odgovor na to pitanje?

- Kad god do?em u zemlju najpre se obradujem to sam me?u svojima, a posle se, malo-pomalo, rastuujem. Ne bih rekao da ima ozbiljnog suo?avanja sa onim to nam se, od rasturanja Jugoslavije, doga?a.

* Na ta konkretno mislite?

- Nai rukovode?i ljudi ve? dve decenije vuku iznu?ene poteze. Do godine 2000. pokoravali su se pruaju?i kakav-takav otpor. Borili su se, pa bi na kraju popustili. Po?ev od 2000. ustupci su dobrovoljni, pokoravanje disciplinovano. Tu?inu se slui gordo, daje mu se i vie nego to trai. Nijedna se sutinska odluka - u organizaciji dravne uprave i vojske, u privredi, zakonodavstvu, me?unarodnim odnosima, u planiranju budeta - ne donosi u naoj ku?i.

* Slovite za jednog od doma?ih evroskeptika. Tvrdite da je gajenje iluzije o Evropskoj uniji za obi?nog ?oveka, koji je uz pomo? svoje elite iiveo sve izme novog doba, a onda mu kapitalizam izaao na nos, gore od bezna?a? Zato?

- Naa ideja o Evropi je provincijalna, siromana i primitivna. Mi bismo da u?emo u nju kako su oni iz Preevske doline pokuali da se uunjaju u Belgiju, pa su, tamo, naili na nerazumevanje kod policije... Evropa je, za nas, ifra za beanje od sudbine, od istine i od porekla. to je vie u mislima ulepavamo, to sebe i svoj poloaj nagr?ujemo. Gledajte samo kolika se buka digla oko huligana, kao da je to neki na specijalitet.

* Mislite, deava se to i u Parizu?

- Nema demonstracija u Parizu ili Londonu bez omanjih grupa razbija?a, a jedino kod nas oni ispadoe opasnost za dravu. Evropa podrazumeva javne demonstracije, demonstracije uklju?uju izvesnu destruktivnu energiju koju bi sami organizatori trebalo da kontroliu, a mi o tome sudimo i govorimo kao patrijarhalni provincijalci... I u drugim stvarima mi o svetu gajimo iluzije, na nau tetu. Francuska Narodna skuptina bruji od agora, u engleskom parlamentu poslanici ska?u s mesta i nadvikuju se, a u naoj skuptini ?esto predsedava izvesna dama koja li?i na strogog razrednog stareinu, samo to ne deli packe.

* Zanimljivo je da je jedan pesnik sebi u zadatak stavio -otrenjenje nacije od gajenja iluzija?

- U stvarnom ivotu iluzije nas spre?avaju da u?inimo ono malo to bi se dalo u?initi. Sve smo nade poloili u Evropu, a ne vidimo da smo njena poslednja briga. Zajednica, trenutno, ne eli nikoga da primi, a nas pogotovo. Razgovor o naem priklju?enju sveo se na niz ucena kojima se ne vidi kraj. Nema?ka je ula u Zajednicu u trenutku kad su se, na njenoj teritoriji, i po svetu, krile na desetine ratnih zlo?inaca. Od nje nije traeno da ih prvo pohvata i izru?i Me?unarodnom sudu pravde. Amerika ve? deset godina traga za Bin Ladenom, i nikako da mu u?e u trag. Ako iko, ona ima tehnologiju kadru da sa neba snimi pisa?u mainu na mom radnom stolu. Mi ne sumnjamo u reenost Amerike da uhvati Bin Ladena. Nije sve na svetu u ljudskoj mo?i. Pored tolikih ucena i neprestanih ponienja, izmiljanja novih uslova i dodatnih pretnji, kako da verujem da su zaista voljni da nas prime u izabrano drutvo? Koje i nije tako izabrano, kako nam se, u naoj pomu?enosti i pometnji, ?ini.

* Jedna od vaih dijagnoza je da su sve to teki udarci u sr kolektivnog bi?a? Gde je zakazala odbrana?

- Elita je pocepana. Njen prosvetiteljski deo propoveda evroatlantske integracije, ali je podrka u narodu slaba. Obi?nom svetu ne ide u glavu da nam oni koji su nas nedavno bombardovali i oteli deo dravne teritorije, sada mogu biti saveznici i prijatelji. Nacionalno orijentisana elita je, opet, svu nadu nekad polagala u Zapad, a otkako je dobila po nosu od Milosrdnog an?ela, ne zna na koju stranu da se okrene. Sli?na zbrka vlada i u glavama malih ljudi. Udareni smo od najja?ih i najcenjenijih; gde smo sejali cve?e, tu nam pelen ni?e. Elita ?uti, ili se priklju?ila neprijatelju. Mnogo je nihilista koji s uivanjem pljuju na sve to je srpsko. Pljuju iz o?ajanja, ali ta vrsta radikalne kritike ne utvr?uje nae samopotovanje, koje nam je tako potrebno. Zbog tekih gubitaka krajem prolog veka razvila se, u delu javnosti, srbofobija: mrzimo sami sebe.

* Nisu li narod izneverili i srpski intelektualci. Koliko je ta?no da su 5. oktobar i herojska borba protiv reima bila njihova labudova pesma kao prosvetitelja

i misionara?

- U prevratu od 5. oktobra mnogo ve?u ulogu su igrali rovokopa?i Velje Ili?a i dolari deljeni u Budimpeti od intelektualaca. Zatekao sam se, krajem septembra, u Beogradu, pa sam glasao za DOS. Sa dananjom pame?u ne bih uopte izlazio na izbore. U paljenju Skuptine i raznoenju umetni?kih slika svakako nisu u?estvovali intelektualci. Ko nas za neto pita? Jedino su se u ideolokoj dravi, kakva je bila Jugoslavija, ideje u neto ra?unale. Danas je merilo svih vrednosti novac, a tu je kultura uvek bila kratkih rukava.

* Ali, ne ivi se samo od hleba?

- Ne ivi, ali mi smo smeni ostaci starog sveta. Svaka bitanga ima pravo da se naruga Akademiji nauka, Prosveta propada, knjiare se zatvaraju, Narodni muzej i Narodna biblioteka ne rade, knjievni ?asopisi i listovi su u agoniji, prilozi u periodici se ne nagra?uju. Nebriga se udruila sa siromatvom; kao da postoji plan za unitenje kulturne samosvesti ovog ionako umornog naroda. Moemo pisati ta nas je volja, niko se na to ne obazire. U temelju ovog poretka su pune tane dolara iz Budimpete. Jedini ?ovek koji tada nije primio pomo? iz inostranstva jeste Vojislav Kotunica. Zato je, danas, i potisnut na marginu.

* Due od dve decenije preispitujemo svoje zablude, nove izazove, sopstvene mogu?nosti i elje, sposobnost drave, elite... Ima li jednostavnog odgovora na pitanje kuda danas ide Srbija?

- Onamo kuda odredi komandant. On nas povremeno testira, da utvrdi koliko smo postali post-moderni i otu?eni. Na Zapadu su, pre sedam-osam decenija postojali logori za homoseksualce, Cigane i komuniste, a sad bi preko nas da operu savest, da se iskupe za Oskara Vajlda i Pola Verlena... Ta histerija sa paradom je izazvana spolja, to je zabijanje trna u zdravu nogu. Naa javnost prema homoseksualcima je primerno tolerantna. Kod nas se deava demografska katastrofa, to je na teak problem, a tu nam homoseksualci - sva im ?ast! - ne mogu biti od koristi.

Seksualno opredeljenje je li?na stvar svakog pojedinca. Ne volim da sluam ni velike enskaroe kad se hvale svojim uspesima, pa zato bi me zanimala cirkusijada tople bra?e?

Kuda idemo? Pa, onuda kuda su nas poveli eta?i preko Terazija. O tome sam, svojevremeno, sa?inio ovaj epigram: Dedovi Albaniju pre?oe peke/Da izdrljivost pokau nau;/Sinovi, izdanci loze viteke,/U igmanskom se smrzoe maru./Ni unuci ne behu kaalj ma?e?i:/Dok im je sa usana pena kipela,/Preko Terazija pea?e?i/Poderae hiljadu pari cipela.

Ovi poslednji su znali kuda idu: zauzeli su direktorske poloaje.

* Zvu?i prili?no sumorno, ali pravi izlaz uvek postoji?

- Kako da ne! Izlaz je svakome vidljiv, ali nije lak. A svet se okrenuo lako?i, brzoj zaradi, nepotenom sticanju, donacijama i kreditima i pozajmicama. Svako bi leba bez motike, a plen je ograni?en, namenjen bogatima i bezobzirnima. Mi u takvoj utakmici nemamo ta da traimo. Moramo se okrenuti sebi, ozbiljnom i potenom radu, umeriti zahteve, zadovoljavati se onim to je neophodno za odravanje ivota. Narod se, u ve?ini, dri takvog programa. Narod sve vidi i sve zna, ali je izgubio snagu i volju posle tolikih razo?aranja i batrganja po stranputicama.

* Srbiji treba nova energija?

- Obnovu treba da donesu mladi, a njihovi izgledi za uklju?ivanje u ivot su slabi. Preko polovine onih koji studiraju smeraju da, po zavretku kolovanja, odu u inostranstvo.

ZAHTEVI MANJINA

* Kada kritikujete Evropu, da li vam smeta ovdanji nedostatak kriti?ke svesti ili ste zaista protiv ulaska u EU?

- Ne, nisam, naprotiv. to pre odemo onamo, pre ?emo se vratiti sebi i svojim poslovima. Da sam vlast, ja bih neke isterao, naao bih im posao u fabrikama, da vide malo kako izgleda ivot u evropskom kapitalisti?kom raju. Pripadnici naih nacionalnih manjina bi tamo brzo odustali od svojih posebnih zahteva: u Belgiji, u Nema?koj, u Francuskoj, doseljenici imaju sva gra?anska, i nikakva posebna, nacionalna prava. Veroispovest je privatna stvar svakog gra?anina; ko ho?e ravnopravnost, mora se utopiti u preovla?uju?u zajednicu. Na odnos prema nacionalnim manjinama je daleko iznad evropskih merila i evropske prakse, a Evropa nam, i u tome, deli lekcije! Cigani i Arapi u Francuskoj i Turci u Nema?koj mogu samo da sanjaju o onome to u Srbiji odavno uivaju.

OSTARILO SE, PA NAGRA?UJU

* Bili ste pozvani na ovogodinji Sajam u Frankfurtu. Zato niste otili?

- Avion je polazio u ranu zoru, a Ministarstvo kulture nije bilo u stanju da mi obezbedi prevoz do aerodroma u Sur?inu.

* Ove godine ste dobili vie knjievnih priznanja.

- Ostarilo se, pa me nagra?uju. Prvu knjigu sam objavio pre 55 godina. Izdao sam preko pedeset tomova poezije, proze, prepeva, podlistaka i hronika. Upravo sam se vratio iz Trebinja, gde su mi dodelili Du?i?evu nagradu. Tim sam priznanjem posebno po?astvovan.

Comments 

 
0 #14 Hajkula 2010-11-03 22:10
Quote:
Upravni sud doneo presudu iz koje proizilazi da Denjub fud grupa ima monopol na tržištu otkupa mleka i da je to zloupotrebila.


Videcemo sta sledi po tom pitanju.

Ocekujem informacije o tekucim rezervama brasna.
 
 
0 #13 strelica 2010-10-31 18:47
hajkula:Juce sam na pijaci kupila predivno parce govedje pecenice i pola kile sjenickog sira od seljaka sa Pestera.

Da dodam, za neupucune: Najbolje se koristi sirovo mleko, a u pasterizovanom mleku su prakticno svi korisni enzimi unisteni. Pasterizacija mleka ima za cilj da u mleku ubije sve bakterije i enzime koji stalno "rade" i stvaraju (jer to je zivot), kako bi se sto duze odrzao svez izgled mleka i da se u njemu ne bi dalje razvijale bakterije. Ali, kada se uniste enzimi kao sto su fosfataze, mleko izgubi svoju hranljivu vrednost. Fosfateze sluze da hranu u nasem organizmu razgrade tako da iz nje celija moze da asimilra mineralne soli koje se nalaze u formi fitata. A bez unosa minerala nema nam zivota.
 
 
+1 #12 2010-10-31 15:03
Ovaj intervju je pravi.Zao mi je samo sto je predvideo da je Kostunica taj koji je ucestvovao i doveo ovu bagru na vlast i po meni sve sto je danas kako je on snosi veliku krivicu ili po meni on je Srpski Trojanski Konj.Mada bi tu i astrolozi trebalo da ga malo analiziraju da se vidi da on nije toliki nacionalista kao sto se prodaje.
 
 
+1 #11 Hajkula 2010-10-31 14:21
Ulazak u EU je dobra stvar i zbog predpristupnih fondova. Ali, ovdasnja vlast je stetocinska, lopovska, pa ce i ono nesto dobro iz EU, da upropasti. Pocelo, je, pocelo
Umesto da se planira gde dobijena sredstva da se usmere da bi zajednica, gradjani imali sto dugorocniju korist, evo kako se ,,mi,, spremamo.

http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=218&cl=05
 
 
+1 #10 Hajkula 2010-10-31 13:49
Je`l za Bogdanova kazu da se sakrio u prtljazniku? Ja cula drugacije, ono sto su prikazali na TV mi to potvrdjuje a i ovde pise, da se sam predao, da se skinuo da bi svi videli njegove tetovaze.
Razmisljajte, istrazujte, ukljucite mozak, a ja ovo lepim malo da vas na neke cinjenice podsetim

http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=218&cl=05
 
 
+1 #9 Hajkula 2010-10-31 13:12
Ko nam kroji pravdu? Shokantno za vecinu, (ja sam do sada delove cula kao ,,traceve,, koji se sapucu).
Obavezno procitati!

http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=218&cl=07
 
 
+1 #8 Hajkula 2010-10-31 13:05
I misljenje koje vredi da se procita (slicne stavove i zakljucke sam iznosila na prethodnm temama):

http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=218&cl=06
 
 
0 #7 Hajkula 2010-10-31 12:26
Velike mlekare su uglavnom u vlasnistvu stranaca (ili velikih trgovinskih lanaca koji su opet u vlasnistvu stranaca a kao posluju kao domace firme).

MIS`IM !!!!
 
 
0 #6 Hajkula 2010-10-31 12:22
Evo sada jedna nepotpuna informacija. Nedostaje da se velike mlekare ponasaju monopolski. Ubijaju cenu, koriste uvozno mleko u prahu sumnjivih vrednosti i jos sumnivijeg kvaliteta. Velike mlekare su uglavnom u vlasnistvu onih koji imaju velike trgovinske kuce ili su povezane firme. Ima loseg poslovanja i kod malih mlekara ali one se nekad ugledaju na velike a nekad ne mogu da se izbore sa velikima, niti da naplate potrazivanja (recimo od MAXI-ja). Problem sa naplatom su imali proizvodjaci i u Vojvodini. Sada manje, povezani su sa vecim mlekarama koje guse male. Videcemo sta ce biti kada se male uguse. Sada je ovako, kako pise:

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/214545/Naopaka-gradnja-srpski-specijalitet

dakle,
 
 
0 #5 Hajkula 2010-10-31 12:10
Jedan primer su inzenjerske licence, licne i licence firme.
Potrebno moze da ima samo ko ima puno para a da bi imao para mora da ih zaradi. Neko ima para koje je pokrao ranije i ko i dalje radi kao gusar, razbojnik, gangster, mafijas.
Vlast onemogucava posten rad, takav ne moze da opstane.
Firma koja kasni sa izvodjenjem, mora da placa - plate i ostalo zaposlenima a da posao ne moze da bude naplacen jer nije zavrsen. Ljudi bez plate ne da ne zele da rade, nego ne mogu da opstanu.
Ko sme da konkurise za posao? Ne branim Planum, niti mogu mnogo da ih previse kritikujem.
Cela privreda u drzavi je naopako postavljena.

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/214545/Naopaka-gradnja-srpski-specijalitet