Rimski papa na čelu svih hrišćana!?

October 05, 2010 General by vajner rudolf

Papa priznat odavno

Na samitu u Raveni u oktobru 2007. svi učesnici, osim Rusa koji su napustili zasedanje, vatikanskom papi koji je i episkop Rima, priznali su pravo prvog među jednakim poglavarima i episkopima pomesnih pravoslavnih crkava.

Rimokatolički i pravoslavni bogoslovi su, na upravo završenom sastanku održanom 25.09.2010. u Beču, najavili napredak u približavanju te dve hrišćanske crkve, koje bi uskoro mogle da postanu "sestrinske“ i da priznaju papu za vrhovnog poglavara.

Predstavnike Srpske pravoslavne crkve na ovom ekumenskom skupu u Be?u predvodio je vladika ba?ki Irinej Bulovi?.

Susret u Be?u je nastavak prologodinjeg skupa na Kipru koji je okon?an bez zavrnog dokumenta jer predstavnici pravoslavnih crkava koji su u?estvovali u radu Meovite me?unarodne komisije za bogoslovski dijalog izme?u pravoslavne i rimokatoli?ke crkve, nisu prihvatili dokument Rimske kurije o primatu Vatikana u vo?enju pomenutog zajednitva.

Predstavnici dve najve?e hri?anske crkve su prethodne sedmice u Be?u razgovarali o prevazilaenju Velike izme iz 1054. godine /velika izma ili veliki raskol je stanje kanonskog odvajanja i prekida liturgijske zajednice izme?u Rimskog i Carigradskog patrijarijskog prestola izazvano bulom isklju?enja koju je kardinal Humbert, u ime pape Lava IX (umrlog tri meseca ranije), poloio 16. jula 1054. godine na presto Svete Sofije protiv patrijarha Mihajla Kerularija. Vaseljenski patrijarh je zbog toga isklju?io papsku delegaciju prisutnu u Carugradu. Ovim ?inom Rimska patrijarija i njeni sledbenici otpadaju od jedne, svete i saborne Pravoslavne (Ortodoksne, Pravoverne) Crkve Hristove/ i postizanju ponovnog punog jedinstva dve najve?e hri?anske denominacije, javlja Rojters.

Eksperti su se u Be?u sloili da bi ove rimokatoli?ka i pravoslavna crkva mogle postati "sestrinske crkve koje priznaju Rimskog papu kao svoju titularnu glavu uz zadravanje svojih razli?itih crkvenih struktura, liturgije i obi?aja, koji su se razvili tokom poslednjeg milenijuma.

"Nema oblaka nepoverenja izme?u nae dve crkve. Nai prethodnici, posebno vo?e dve crkve, katoli?ke i pravoslavne strane, pripremili su put za prijateljske i bratske razgovore. Uveravam vas da je taj duh prevladao u naim razgovorima. Zato elim da vas uvervim da, ukoliko tako nastavimo, Bog ?e na?i na?ina da se prevazi?u sve preostale teko?e i da dve crkve, najstarije crkve, crkve koje dele istu sabornu (ekumensku) prolost, istu tradiciju, isti smisao za crkvu, dovede do punog jedinstva, rekao je mitropolit pergamski Jovan Zizjulas.

Arhiepiskop Karl Koh je citirao komentar pape Jovana Pavla o tome da su dve crkve dva plu?na krila hri?anstva, rekavi da one moraju vebati da diu zajedno.

"Ovo je teka ali neophodna tema jer smo zajedno iveli u razli?itosti ali tako?e i u jedinstvu tokom prvog milenijuma, s time to drugi milenijum, u kome smo se udaljili jedni od drugih, lei izme?u nas, kazao je arhiepiskop Koh.

U Be?u je odrana 12. sednica Zajedni?ke komisije za bogoslovski dijalog izme?u katolika i pravoslavnih. Komitetom kopredsedavaju mitropolit Jovan Pergamski i predsednik Papskog saveta za unapre?enje hri?anskog jedinstva episkopa Kurt Koh.
Rad svake lokalne pravoslavne crkve je zastupljen sa dva poslanika. Moskovsku Patrijariju predstavlja predsednik Saveta crkve za odnose sa javno?u episkop Ilarion Volokolamski i profesor pravoslavnog humanitarnog univerziteta Tihon. Tako?e, kao zamenik direktora Odbora za obrazovanje Ruske Pravoslavne Crkve arhimandrit Kiril. Pre po?etka sastanka u?esnike je pozdravio nadbiskup kardinal Kristof Sonmporn i episkop carigardski za Be? i Austriju, mitropolit Mihail.

Pokret ka jedinstvu je dobio jasan zamah dolaskom na presto ruskog patrijarha Kirila u februaru 2009. Oba poglavara, i ruski Kiril i rimski papa su konzervativni bogoslovi, kojima je stalo da rade zajedno na tome da se glas hri?ana ?uje u Evropi, kontinentu za koji obojica misle da ga treba vratiti hri?anskim korenima.

Oni se jo uvek nisu susreli na vrhu, ali izveta?i iz Evrope o?ekuju zakazivanje datuma za njihov prvi razgovor na vrhu.

Rusi nisu jedini u igri ali im njihova veli?ina daje neku vrstu snage veta koja se mora uzeti u obzir u ovoj prilici. Vatikan ima dobre odnose sa Vaseljenskim patrijarhom u Istanbulu a Srpski pravoslavni patrijarh je pozvao papu u Beograd.

P.S. Veliki raskol ili izma u istoriji hri?anstva nikada nije prevazi?en i izgla?en. Formalno skidanje me?usobnih anatema (prokletstva) izvreno je 1965. godine izme?u carigradskog patrijarha Atinagore i pape Pavla VI, ali crkveno jedinstvo nije postignuto. To zna?i da bez duhovnog jedinstva, jedinstva u veri, nadi i hri?anskoj ljubavi, nema pravog i istinskog pomirenja i jedinstva koje se ne moe posti?i administrativnim, tehni?kim i kompromisnim sredstvima, a jo manje politi?kim merama i duhovnim imperijalizmom, za kojim danas sve vie posee Zapad.

Comments 

 
+1 #19 2010-11-20 20:19
Bilo bi dobro da prokomentariset e i ovu novonastalu situaciju sa Artemijem i SPC.
Jako se uzburkalo ,a narod podelio.Sta ce biti?
 
 
+1 #18 2010-11-02 14:28
:pop: :pop1: :slep: :kuhar:
 
 
+2 #17 strelica 2010-10-15 03:48
Odavno sam im rekla da je sledeci red SPC posle vojske.

Kad bi patrijarh Pavle saznao, prevrnuo bi u grobu.
 
 
+9 #16 marinag 2010-10-13 05:57
Ne znam da li iko primetio da u Srbiji polako uklanja se predznak*srpska * ispred Pravoslavne crkve. Sklanjanjem Vladike Artemija sa Kosova i dovodjenje *mlade* garde i u Srbiji poceo proces eukemenizacije. Npr. na Kosovu obnovu hramova finansira Amerika sa posledujucim dovodjenjem svojih pravoslavnih svestenika - ali samo pravoslavnih - bez IKAKVOG obelezija!!!!! Niti srpske, niti ruske niti vaseljenske!!!! ! I ovo je pocetak eukemenizacije - na zadnja vrata - kao i uvek *zamorce* je Srbija - ako uspe ovde icici dalje - tako je bilo i u *obojenim revoljucijama* i u broju drugih slucajeva!
 
 
+7 #15 marinag 2010-10-13 05:50
Mislim da eukemenizam treba da se shvati sa aspekta pokusaja *zapada* da stavi pod svoje istok. Rusi, kao Ribe veoma pobozan narod i crkva oduvek bila vitalan deo zivota Rusa. Ulazkom katolika u Pravoslavlje inderektno pa i direktno dobije se uticaj na mislenje naroda - sto u stvari i hoce Zapad. Ne treba zaboraviti da je na Zapadu postoji samo jedan Bog - a to je NOVAC i sve sluzi isljucivo njegovom interesu. Tako i eukemenizacija / samo jedan od aspekta stavljanja necijih resursi pod svoju upravu - ma koji su to resursi bili
 
 
+3 #14 2010-10-12 12:12
DA TAKO I JA CITAM DA HRAM SVETOG SAVE U BEOGRADU NIJE RADEN PO UZORU NA DRUGE SRPSKE CRKVE, NAVODNO KAD SE STANE ISPRED OLTARA DIGITALNI KOMPAS POKAZUJE 666(NISAM PROVJERILA, HAJDE DA NETKO PROVJERI) PA DA STO RADI PAPSKI NUNCIJE U BEOGRADU, U.. STA SU SE INFLITRIRALI U VODSTVO...PA DA SAD SMO U 'END TIME PROGRAMMING'..'ONE RELIGION PROGRAMMING'.... A DA BIT CE TU I 'STAGED ALIEN INVASION' TAKO DA SE 'ONE GOVERNMENT,ONE RELIGION,ONE ARMY SPROVEDE STO PRIJE U DJELO...DAJ TE IZ KUIPER BELTA
 
 
0 #13 vajner 2010-10-08 12:22
Papa Benedict XVI
Sa 4 planeta u I polju je od kojih je jedna Sunce egzaltirano u Ovnu osoba je okrenuta sebi i ima snažan ego. Asc u Ribama sa Jupiterom na Asc u I polju ukazuje na duhovni život posvećen religiji. Veliki vatreni trigon koga čine Sunce iz Ovna, Neptun iz Lava i MC iz Strelca ukazuju na veliku samouverenost koja mu je omogućila da kroz duhovnost ostvari karijeru u verskim institucijama.
Trigon Jupitera sa Plutonom iz IV polja u Raku simbolizuje veliku reorganizaciju u okviru svoje crkve (crkva mu je dom) a kvadrat Plutona sa Mesecom iz VII polja u Vagi politički pokušaj stvaranja verske unije (Vaga) sa narodom koji je druge vere (VII polje suprotno od I) i koji po njemu treba platiti cenu tog čina što je takođe u okviru pomenute reorganizacije. Mesec je vladar Plutona pa će biti velikog otpora.
 
 
0 #12 vajner 2010-10-06 09:09
Filiokve je latinski izraz koji znači "i (od) Sina". U zapadnom hrišćanstvu ovo je dodato Nikejsko-konstantinopolj skom simbolu vere, nakon reči: ”I u Duha Svetoga, Gospoda, životvornog, koji od Oca ishodi...“. Dodavanje simbolu vere filiokve poslužilo je tako kao jedan od glavnih uzroka odvajanja Zapadne crkve od Istočne: ono je i dan-danas predmet teoloških sporenja istočne i zapadne crkve i osnovna prepreka ujedinjenja crkava.
Spor je eskalirao 1054. godine mada su posle razdvajanja crkava teolozi Zapadne crkve ukazivali da su i istočni crkveni pisci učili o ishođenju svetoga Duha od Oca preko Sina, te da Zapadna crkva, učeći o ishođenju od Sina, podrazumeva isto što i Istočna crkva rečima "preko Sina".
 
 
0 #11 vajner 2010-10-06 08:55
7.12. 1965. godine Carigrad i Rim ukidaju uzajamne anateme iz 1054. godine.
Tom prilikom je vaseljenski patrijarh Antigora rekao: "Imamo mnoge razlike, kažu. Koje? Filiokve? Pa on postoji još od VII veka, a crkve se nisu razdvojile. Primat i nepogrešivost? Šta se to nas tiče! Neka svaka crkva drži svoje običaje. Ako želi Katolička crkva neka to drži. Ali vas pitam, gde je ta nepogrešivost danas, kada papa ima stalni petnaestočlani savet koji odlučuje. ... Teološki dijalog neće doneti rezultate. Nismo spremni i trebaće nam vekovi. Samo je jedan dijalog moguć - dijalog ljubavai".
 
 
0 #10 vajner 2010-10-06 08:40
U ekumenizmu se naglašava ravnopravan dijalog među hrišćanskim crkvama, ono što je pojedinim crkvama zajedničko i ide se za potvrdom duhovnog i moralnog poslanja Hristove Crkve.
Posle Drugog vatikanskog Koncila (1962.-1965.) Katolička Crkva prihvata osnovna načela ekumenizma i odriče se unijaćenja.
1952. godine carigradski patrijarh Antigora izdao je encikliku u kojoj poziva sve poglavare pomesnih pravoslavnih crkava da se pridruže Svetskom savezu crkava.
1964. godine patrijarh Antigora se susreo sa rimskim papom u Jerusalimu.