Muško - Ženski odnosi...

July 26, 2010 General by Nikola

Večni predmeti želja i žudnje

Najerogeniji delovi tela u muškim i ženskim fantazijama. Muškarci biraju pogledom, žene mirisom i dodirom.

Muškarci vole grudi koje adekvatno stoje

Lepo, seksi, uzbuđujuće... Do te mere da se na kraju gubi glava i gotovo opsesivno počinje da razmišlja o određenoj osobi suprotnog pola. A zašto baš o njoj, a ne nekoj drugoj u neposrednoj blizini, koja je po opštim merilima i lepša i privlačnija. Šta je to što muškarce i žene usmerava da traže baš određeni tip pripadnika suprotnog pola? Koji je to presudni predmet njihovih fantazija na telu muškarca i žene. Koji su to najerogeniji delovi tela, koji raspaljuju maštu onoga ko ih želi makar bilo i na kratko, bez razmišljanja da je izbor možda i pogrešan.

 

Ovo su neka od pitanja vezana za eroti?nost koja postoji od praiskona izme?u ene i mukarca, u po?etku naj?e?e nesvesno rukovo?ena uglavnom vizuelnim opservacijama. ta je to na ta naj?e?e obra?aju panju mukarci i ene u elji da ostvare ponekad samo telesnu bliskost, objanjava psihijatar seksolog prof. dr Jovan Mari?.

- U svojoj mati, i ene i mukarci imaju sopstveni predmet elja, koji ih posebno privla?i i uzbu?uje. Kod nekoga su to ruke, kod nekoga kosa, osmeh, struk, pa ?ak i glenjevi. Lepeza je izuzetno raznovrsna, ali po eroti?nosti postoje ipak delovi tela koji su vie privla?ni. S obzirom na to da su mukarci prvenstveno vizuelni tipovi, za njih grudi i zadnjica ene imaju neprikosnovenu vanost. To su mesta za koja se o?i naj?e?e zalepe, a onda na red dolaze noge, kosa, usne... Ipak, za ve?inu mukaraca najeroti?niji je onaj deo tela kod ene gde se le?a tako divno naslanjaju na noge. Ali, nije ni svaka zadnjica tako eroti?na.

Koja jeste?

- Najeroti?nija je takozvana negroidna, loptastog oblika, gde se pravi takav ugao sa le?ima da gotovo moete da stanete na nju. Najpoznatija takva zadnjica koju vlasnica sa ponosom nosi i pokazuje je ona koju poseduje Denifer Lopez. Svesna njene izuzetnosti, ona je ovaj deo tela, za svaki slu?aj, osigurala. Zapravo, ako se osvrnemo istorijski unazad, i u ranijim epohama ovaj deo enskog tela uivao je posebnu naklonost. Stranjice, istina, nisu mogle ispod duga?kih haljina sa krinolinama ni da se naslute, ali se uvek teilo isticanju minijaturnog struka, ispod koga se nastavljala raskona pozadina. No, naravno, to uvek nije moralo da zna?i i da je zaista tako. Krinoline su sakrivale sve, tako da je oboavaoca ovog dela tela moglo da sa?eka i neprijatno iznena?enje. Me?utim, ako izuzmemo taj vizuelni momenat, ostaje ipak neto to ovakvoj stranjici daje prednost u odnosu na si?une i neupadljive.

A to je...?

- Najnovija medicinska istraivanja pokazuju da ene koje imaju odnos struka i bedara (kukova) ezdeset prema devedeset, odnosno da je taj odnos za tre?inu ve?i u korist bedara, imaju vie estrogena nego druge ene. U svesti mukaraca vie estrogena zna?i da je i plodnost takve ene ve?a, to je negde podsvesno uvek prisutno kada se razmilja o potomstvu. Zato ne treba da ?udi to se ?esto pogled mukarca poptuno nesvesno lepi za taj deo tela ene. S druge strane, stranjica je izuzetno primamljiva mukarcima koji vole da upranjavaju animalni poloaj u seksu. Odnosno, seks otpozadi, gde je telo ene pred o?ima mukarca, a ne mora da se sa njom dodiruje ?itavom povrinom koe.

Ko insistira na ovakvom poloaju?

- Ovaj poloaj preferiraju uglavnom mukarci koji ne ele sa partnerkom intimniji kontakt, koji podrazumeva prisnije dodire, a ne samo seks u ogoljenom smislu re?i, jer u ovakvom poloaju izuzetno je teko ostvariti poljubac. Prakti?no, za mukarce koji insistiraju na ovakvom poloaju karakteristi?no je da ele da izbegnu vezivanje sa partnerkom. Zato ovaj poloaj podrazumeva eroti?nost na kvadrat. S jedne strane to je vizuelni doivljaj dela tela koji je predmet njihove fantazije, i, sa druge, na?ina ostvarivanja seksualnog kontakta. Me?utim, ne treba da zaboravimo na ene sa malim zadnjicama. Nije pravilo, ali za mukarce kojima se dopada takav tip ena smatra se da u sebi kriju latentnu pedofiliju i latentnu homoseksualnost. Ali, generalno, mukarci vie vole loptaste lubeni?aste zadnjice.

Koji je jo deo tela tajanstveni predmet elja mukaraca?

- Naravno, grudi od postanka civilizacije, a kao kult posebno mesto imaju velike grudi. Pritom, ne misli se na velike grudi kod punije ene, ve? na velike i lepo oblikovane loptaste grudi na vitkoj eni. Evolucionisti?ki biolozi smatraju da su velike grudi vane za produenje vrste, jer u njima ima dovoljno mleka, pa dete ne?e gladovati. U edipalnoj fazi deteta, od prve do tre?e godine, ono je toliko vezano za majku da oca doivljava kao konkurenta za ljubav majke. S druge strane, i mukarac nesvesno u jednoj eni trai trojstvo. Majku, koja ?e brinuti o njemu, ?erku o kojoj ?e on brinuti, i, naravno, ljubavnicu.

Koji je oblik enskih grudi najeroti?niji?
- Generalno, mukarci vole grudi koje adekvatno stoje. Kada je re? o oblicima, mukarci se vezuju za one koji ih vra?aju u vreme najranijih seksualnih iskustava i prvih kontakata sa enom. Hteli to da priznaju ili ne, grudi koje su me?u prvima videli prate ih kroz ceo ivot. Lepotu grudima daju i lepe bradavice i areole oko njih. Ve?a areola i bradavica su eroti?nije za ve?inu mukaraca, pokazao je, primera radi, mahover test.

Da li je ovaj test pokazao jo neto?

- Mahover test podrazumeva crtanje zamiljenih osoba onako kako ih crta? vidi. Kada se mukarcu zada da nacrta enu, on je naj?e?e crta sa bujnim grudima, karakteristi?nom zadnjicom i divljom slobodnom kosom. Zna?i, mukarcima se svi?a kosa, a ona, u stvari, odraava mo?. Bujna i slobodna kosa govori o slobodnoj eni koja ne trpi stege niti nametnute drutvene konvencije. ena sa frizurom, dovedenom do perfekcije, odraava li?nost koja dri skoro sve pod kontrolom. A kontrola u intimnim partnerskim odnosima zna?i ne?ije nezadovoljstvo. Od orgazma, koji se smatra kratkotrajnim ludilom u par sekundi, neko od partnera bi?e sigurno uskra?en, ba zbog potrebe da se i takav doga?aj dri pod kontrolom. I to se, naalost, ?e?e deava eni koja ne eli, ne zna ili ne ume da se opusti.

A ta u erotskom smislu kod mukarca privla?i enu?

- Za razliku od mukaraca koji su vizuelni tipovi i primarno se uzbu?uju ?ulom vida, ene uzbu?enje doivljavaju ?ulom dodira i njuha. Ali, to ne zna?i da one ?ulom vida ne registruju ono to im se najvie svi?a. Zanimljivo je da ene tako?e privla?i muka zadnjica. S tim, to one vizuelni doivljaj u svojoj glavi razra?uju zamiljaju?i glutealne mii?e kako se u intimnim momentima pomeraju, da bi doivele potpuno seksualno zadovoljstvo. Dobar deo ena mukarca prvo zamilja u seksualnom smislu, a odmah zatim u verbalnom, odnosno komunikativnom. Za ene su tako?e vani i mii?i butina, zbog odre?enih poza u kojima one ele da sede preko mukar?evih nogu i na taj na?in doive bliski uzbu?uju?i kontakt.

Tada dolazi do izraaja ?ulo dodira i mirisa?

- Upravo tako. ena, u kontaktu sa mukarcem, tei du mu bude fizi?ki to blie, i da se dodiruju to ve?om povrinom tela. Poljupci sa partnerom su, tako?e, vani, pa shodno tome obra?a panju na njegove usne. Kako mukarac mirie bez parfema, ?esto je od presudnog zna?aja, jer je ?ulo mirisa kod ene ja?e razvijeno. enama su vaniji feromoni koje lu?i partner od dobrog parfema koji bi trebalo da je opije. Zapravo, miris tela ve?i je stimulans i za ene i za mukarce od bilo kog parfema. A taktilne, kakve ih je priroda ve? stvorila, erotske doivljaje ose?aju i kroz dodir prstima. Zato i posmatraju aku i prste mukarca za svoje najlu?e erotske fantazije. Pa recimo, dugi i neni prsti odraavaju mukarca koji ?e u seksu biti paljiv i nean sa partnerkom, vode?i ra?una da ona, prvenstveno, bude zadovoljna. Suprotno tome, mukarac sa grubim prstima insistira na grubljem seksu.

Izgleda da su ene kompleksnije u svojim erotskim zahtevima?

- Izgleda da je tako. One mogu da nabroje delove tela koji ih posebno uzbu?uju, ali im je u sutini vano celokupno muko telo. Atletsko, lepo vajano muko telo za njih ima zna?aj, ba kao to je to vano za mukarce kada se radi o enama. Na kraju krajeva, to je kult jo od anti?kog doba. Pogled ene koja naj?e?e bira, mukarcu govori sve- da li joj se dopada njegov fizi?ki izgled u celini, koji detalji najvie. Boja glasa, bez obzira koliko pametno da govori, moe u po?etku da upropasti sve. A moe i da pomogne onome ko ba nema mnogo ta da ispri?a. Ali, samo u po?etku! Na kraju krajeva, vetina zavo?enja ene lei u na?inu govora i sadraju onoga to mukarac u po?etku naj?e?e obe?a, ali kasnije ne ispuni.

FATALNOST I NEODOLJIVOST

Bez obzira na privla?an fizi?ki izgled, ena izgleda fatalno za mukarca samo onda kada iz nje neto zra?i, a da pri tom nije jasno ta je to. Fenomen fatalnosti ene i neodoljivosti mukarca za suprotni pol je posledica njihovog izraza lica, ponaanja, govora i dranja tela. ena je fatalna kada izgleda kao da je ni?ija, a najfatalnija je kada je u drutvu mukarca koji je umislio da je njegova, a ona to, zapravo, nije. Isto pravilo vai i za neodoljivog mukarca. On je tu kraj ene, i mada ona misli da je njen, ostaje neuhvatljiv i dalek.

Zorica Ostoji?- Joksovi? | 26. jul 2010. 11:18

Ve?ernje Novosti

Comments 

 
0 #20 strelica 2010-08-17 06:14
Evo, poceo je sudar izmedju Marsa i Venera.
 
 
0 #19 strelica 2010-08-02 06:45
Venus:Strelice, u pravu si!
Hvala.
Venus: Sta cu,takva sam!
Aha, razumem te.
Da je svet savrsen, ne bi bilo ratova i kriza, ziveli bismo samo rada, hrana i sexa.
 
 
0 #18 gagav 2010-07-31 08:37
Kod mene je slučaj sledeći:
Mars i Sunce su u Jarcu (starije). Saturn je u Lavu (uspeh). Pogađajte kakvi me muškarci jure.
Mada mi je Venera u Ribama, pa bih takve više želela.
 
 
0 #17 VENUS 2010-07-30 07:07
Strelice,u pravu si!
Sta cu,takva sam!
 
 
+1 #16 Nikola 2010-07-29 23:28
Znači, klijent te nešto pita, a ti mu odgovoriš sa:
Pa, (Nikola), ti to valjda najbolje znas!
 
 
0 #15 Marija 2010-07-29 20:58
Molim za odgovor, Marija...

Pa, Nikola, ti to valjda najbolje znas!
 
 
+1 #14 strelica 2010-07-29 14:54
draga Venus, takav tip koji trazis, to bas traze svima zenama....
 
 
+4 #13 VENUS 2010-07-29 09:00
Evo moj slucaj...
Sunce i Mars u Ribama - pravo je cudo da me nikada nije privukao neki narkoman,hehe
Cesto,na moru,odmah zapazim muskarce koje umeju da jedre,surfuju i da rone...
Posto mi je Neptun u Strelcu,padam na strance...ali se cesto razocaram jer su Ribe greska i iluzija..
Mada,kada bolje razmislim mene uopste ne privlace misticni umetnici,lekari ,vaterpolisti,h emicari i sl.

Moj tip muskarca se najvise pokazuje kroz moju Veneru u Vodoliji na 2. stepenu
- mora da bude neobican,pomalo ekscentrican,sv oj,da svi misle da je malo cudan,a za mene cudesan
-visok,da ima lepu kozu
-da mi daje slobodu,da me ne gusi
-da ne bude konformista i da bude okrenut buducnosti
-da ume da skuva bilo sta,da bude hedonista,da ume da uziva,da nije skrt
-da ima puno prijatelja,da ne voli da bude u kuci,da izlazi
-da pametno i snazno zbori - Venera sekstil Merkur u Ovnu,da bude hrabar,da ume da odbrusi i da se posvadja
 
 
0 #12 Nikola 2010-07-28 22:56
Odgovor je bio: "Pa, grudi, salim se, naravno." Da li se stvarno salio?

Ups, ups, pošto imam egzaktu konjunkciju Meseca i Venere, na stepenu Raka, da li to znači da i ja reagujem na grudi isto kao i Sergej...?

Molim za odgovor, Marija...
 
 
+5 #11 Marija 2010-07-28 20:37
Skoro sam na TV slusala intervju sa Sergejom Trifunovicem koji ima Veneru na 28. Raka. Sta mislite sta je odgovorio na pitanje:Sta mora da poseduje zena da bi ga privukla? Odgovor je bio: "Pa, grudi, salim se, naravno." Da li se stvarno salio?