Astrološki zadatak br. 2

March 10, 2010 General by NikolaNa stranici gde su ZADACI postavljen je novi zadatak. Vaše odgovore možete napisati na toj stranici.

Zadatak broj 2

Ajmo na slede?i zadatak. Pitanja su slede?a :


1. Zato su RIBE jedine ivotinje koje nemaju govor, koje ne komuniciraju. Izuzetak su Kitovi . Zato ?


2. Samoubice ?esto Ska?u sa Visine (sa zgrada, mostova ), tako?e se bacaju pod Voz. Zato ?


3. Milicija se ?esto smatra "ne previe intelegentnom", ?esto su kao "glupi" predstavljeni u vicevima. Zato ?


4. Veliki deo ?ove?anstva se najvie plai Pacova, Zmija, Paukova. Zato ?


5. U istoriji ?ove?anstva oduvek se smatralo da je eni mesto u kuhinji, da brine o domu, uku?anima, da treba da budu (samo) majke. Zato ?